Colofon

Droppiewater.nl is al jaren dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen. Het bekende stripfiguurtje Droppie Water laat kinderen van 4 tot 12 jaar op een speelse manier kennis maken met waterbeheer, -veiligheid en -kwaliteit. De waterschappen willen met Droppie Water het waterbewustzijn van kinderen vergroten en waterbewust gedrag bevorderen. De website bestaat uit een spelletjes- en informatiedeel voor thuis en een educatief deel voor het onderwijs.

Lesmodule groep 3-8

Met de digibordmodule (Flash) en de educatieve tabletapp leren leerlingen van groep 3 t/m 8 dat schoon water belangrijk is, ze leren over het belang van waterbeheer en over het leven van mens, dier en plant in, op en aan het water. De lesmodule bevat meerdere klikplaten voor het digibord. Elke klikplaat behandelt een waterthema. Bij de klikplaten horen downloadbare lesbladen met verwerkingsopdrachten en proefjes voor in de klas. Ook voor buiten zijn er een aantal werkbladen ontwikkeld. De educatieve app kan zowel in de klas als thuis worden ingezet als ondersteuning.

Spelletjes en waterweetjes groep 1-8

Om spelenderwijs meer te leren over water zijn voor thuis een spelletjeswebsite en spelletjesapp ontwikkeld. Op de klikplaten is allerlei informatie over water op te zoeken, ook informatie over de eigen buurt. De spelletjesapp (voor tablet) is voor kinderen van groep 1 t/m 4. De spelletjeswebsite is voor alle groepen van het basisonderwijs.

Droppie Water Webshop

In de Droppie Water webshop kunt u diverse materialen bestellen ter ondersteuning van uw les, zoals stripboekjes, posters en ballonnen.

Veilige website

Dit is een veilige internetomgeving voor kinderen, zonder afbeeldingen of teksten die discriminerend, godslasterend zijn of aanzetten tot geweld. Ook worden geen producten of diensten te koop aangeboden. Persoonlijke gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld en niet aan derden verstrekt. De gegevens worden alleen gebruikt voor de prijsuitreiking van de quiz en om 'Vraag het aan Droppie' te beantwoorden.

De redactie toetst de website regelmatig aan de criteria van de Gouden @penstaart van Mijn Kind Online en Kennisnet (www.goudenapenstaart.nl).

Beheer

Het inhoudelijk beheer van deze website is in handen van een werkgroep en een beheerder, te bereiken via info@droppiewater.nl.

Ontwikkelaars

De spelletjessite en de online lesmodule 'Droppie Water in de klas' zijn ontwikkeld in samenwerking met Podium, Bureau voor Educatieve Communicatie. De klikplaten zijn ontwikkeld door IJsfontein.