Wie zorgt er voor het water?

 • Rijkswaterstaat zorgt voor het water in de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en kanalen, de randmeren, het IJsselmeer en de grote meren in Zeeland.
   
 • Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat het drinkwater uit de kraan komt. Drinkwater wordt gemaakt uit grondwater of rivierwater.
   
 • Gemeenten zorgen voor de riolering.
   
 • De waterschappen zorgen voor het oppervlaktewater en het grondwater. Oppervlaktewater is het water in sloten, vijvers, beken en kanalen. Grondwater is het water dat in de grond zit. De meeste waterschappen hebben drie belangrijke taken:
  1. zorgen voor sterke en veilige dijken
  2. zorgen voor schoon oppervlaktewater en grondwater
  3. zorgen voor genoeg oppervlaktewater en grondwater
   
 • De provincie controleert of het waterschap het allemaal wel goed doet.
 
droppie